Välkomna på öppet hus!

 

 

2018-10-23    16.30-20.00

2019-02-05    16.30-20.00
2019-05-04    10.00-13.00

 

Kom till oss på Öppet Hus och se våra lokaler, maskiner och fordon. Ta tillfället i akt och träffa lärarna, rektorn och ställa frågor om utbildningarna och gymnasieskolan.


Vi bjuder på grillat, kaffe och kaka!

 

Välkomna!

 

 

Plats: Skolans verkstäder på Svetsaregatan 12

 


 Karta hittar du här!

 

Hörby Yrkesgymnasium är en skola som specialiserat sig på yrkesprogram inom anläggnings och transportbranschen, karosseri och lackering samt personbilsteknik. Skolan håller hög kvalité på personal, fordon och elevhälsa. Vi har nya anläggningsmaskiner och övningsfordon samt välutbildade kärnämneslärare. Specialkompetens för läs- och skrivsvårigheter finns på skolan, tät kontakt med skolsköterskan och SYV för helhetsperspektiv med eleven i fokus.



Hörby Yrkesgymnasium AB | Metallgatan 11 | 24235 Hörby | 0721729121 | info@hyg.se