Här hittar du poängplanerna för våra olika inriktningar!




Hörby Yrkesgymnasium AB | Metallgatan 11 | 24235 Hörby | 0721729121 | info@hyg.se