VÅRA UTBILDNINGAR



För närvarande har Hörby Yrkesgymnasium två olika program: Fordon- och Transportprogrammet samt Bygg- och Anläggningsprogrammet.

Fordon- och Transportprogrammet är ett yrkesprogram som ger kunskaper för att arbeta som till exempel mekaniker, yrkesförare, lager- eller terminalarbetare. Utbildningen utvecklar dina kunskaper om tekniken i olika fordon eller att hantera transporter.

Hörby Yrkesgymnasium har tre inriktningar: Transport, Karosseri- och lackering samt Personbil

 

Bygg- och Anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram som förbereder dig för jobb som till exempel anläggningsarbetare eller anläggningsmaskinförare. Utbildningen ger kunskaper om branschens olika yrken och eget företagande. Du får lära dig vad det innebär att bygga på ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart sätt. Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Hörby Yrkesgymnasium har en nationella inriktning: Anläggningsfordon

 

Introduktionsprogram

 

Inom gymnasieskolan finns det fem introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan.

 

På Hörby Yrkesgymnasium finns följande introduktionsprogram:

 

  • Programinriktat individuellt val
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ

 

Läs mer på skolverkets hemsida här!



Anläggningsfordon

Inom inriktningen Anläggningsfordon på Bygg och Anläggningsprogrammet får du lära dig om markarbeten. Det handlar bland annat om schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete. Du får också kunskaper om trafik och ballast, det sten- och grusmaterial som bland annat ingår i betong.

Utbildningen förbereder för arbete och eget företagande inom byggnation och anläggning. Du får lära dig vad det innebär att bygga på ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart sätt.

Anläggningsfordon finns som lärlingsutbildning med minst hälften av undervisningen förlagd till arbetsplatser. Anläggningsfordon finns även som Programinriktat individuellt val och som Yrkesintroduktion.

 

Varför bli maskinförare?

"Maskinföraren är viktig på alla arbetsplatser inom bygg- och             anläggningsbranschen och kör olika typer av maskiner beroende på vilka arbeten som ska utföras.

Några av de vanligaste maskinerna är grävmaskin, grävlastare, lastmaskin (eller hjullastare), väghyvel och bandschaktare.  Det finns också en mängd specialmaskiner.

Som maskinförare behöver du vara skicklig. Maskinerna som finns idag är tekniskt avancerade med hög kapacitet och kan jobba med stor precision.

Ingen teknik kan ersätta en skicklig maskinförare. Därför är det ett framtidsyrke!"

Informationen är framtagen tillsammans med Maskinentreprenörerna (ME). Läs mer på www.me.se



TRANSPORT

Inom inriktningen Transport på Fordonsprogrammet behandlas förflyttning av gods med hjälp av fordon och hantering av gods på lager och i terminal.
Du får lära dig att använda datorer och datasystem på det sätt yrket kräver.

Utbildningen ger dig kunskaper inom trafikkunskap, transportsystem och logistik.

Inriktningen kan leda till arbete som yrkesförare eller fortsatta studier på yrkeshögskola.

Transport finns även som lärlingsutbildning med minst hälften av undervisningen förlagd till arbetsplatser. Transport finns även som Programinriktat individuellt val och som Yrkesintroduktion.

 

Går du Transport och klarar din yrkesexamen så får du körkortsbehörighet för de inriktningar du har valt.

T.ex. *BE*CE* för en yrkesförare som har valt transport med fördjupningskurs på fordonskombinationer.

Andra exempel på behörigheter som ingår i fördjupningskurserna är ADR, Truck, Hjullastare samt transportstyrelsens kravkurser.

Vad gör en yrkesförare?

Tänk dig att köra en lastbil genom Sverige. Eller varför inte genom Europa? Stereon spelar din musik och utanför svischar världen förbi...

Inom transportbranschen är yrkesförarna den dominerande gruppen. Arbetet är varierande och kan innebära allt från timmertransporter till styckegodstransporter. Det finns även andra yrken i transportbranschen som truckförare, terminalarbetare, speditörer, försäljare och transportledare. Transportbranschen är en bransch i ständig förändring, den ökade handeln innebär att transportavstånden, mängden och värdet av det gods som transporteras ökar, liksom kraven på leveranssäkerhet.

Varje år utbildas cirka 1500 yrkesförare men branschen behöver minst 5000 yrkesförare varje år under en lång tid framöver.

 

Om du vill ha möjligheten till ett framtidssäkert och fritt jobb med stora utvecklingsmöjligheter ska du söka en yrkesförarutbildning. Vem vet, du kanske själv driver ett åkeri efter ett tag?

Informationen är framtagen tillsammans med TYA AB. Läs mer på www.tya.se



KAROSSERI OCH LACKERING

Inriktningen Karosseri och lackering på Fordonsprogrammet ger dig kunskaper i lackering av fordon samt diagnostik och reparation av karosserier.

 

Utbildningen kan leda till arbete som bilskadereparatör eller billackerare eller fortsatta studier på yrkeshögskola.

 

Karosseri och lackering finns även som lärlingsutbildning med minst hälften av undervisningen förlagd till arbetsplatser. Karosseri och lackering finns även som Programinriktat individuellt val och som Yrkesintroduktion.

 

Vad gör en bilskadereparatör?

”Vi reparerar krockskadade bilar. Det är ett intressant och varierande arbete, ingen skada är den andra lik. Jag får använda mig av både tekniskt kunnande, hantverkskänsla och kreativitet för att lista ut hur en skadad bil ska färdigställas i ordentligt skick.”

Vilken arbetsuppgift tycker du är roligast?

”För lite större jobb krävs ofta att vi använder en riktbänk och det tycker jag är det roligaste. Då får man tänka till lite extra hur skadan kan ha uppkommit och sedan dra tillbaka skadan så att allt sitter perfekt. Det är inget man kan läsa sig till i en handbok hur det ska gå till, man måste klura ut det själv genom kunskap, kreativitet och erfarenhet.”

Varför trivs du med ditt arbete?                                                                ”Tänk att få in en skadad bil i verkstan och göra så att den ser nytillverkad ut!”

Informationen är framtagen via bilproffs.se



 

PERSONBIL

Inom inriktningen Personbil på Fordonsprogrammet behandlas fordons funktion och konstruktion samt diagnostik, reparation och service av fordon.

 

Inriktningen Personbil ger dig kunskaper inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon.

Utbildningen kan leda till arbete som personbilsmekaniker eller fortsatta studier på yrkeshögskola.

 

Personbil finns även som lärlingsutbildning med minst hälften av undervisningen förlagd till arbetsplatser.

Vad gör en personbilsmekaniker?

”Vi servar och reparerar fel på bilar. Genom felsökning tar vi reda på vad som måste åtgärdas på bilen. Det är vanligt att kunderna gör oss uppmärksamma på eventuella fel när de lämnar in bilen för service. En servicerådgivare/kundmottagare tar emot bilen och skriver en arbetsorder som ger mig information om vad som ska åtgärdas på bilen och vad kunden har sagt om eventuella fel. Vanlig service gör jag i enlighet med ett serviceprotokoll. Felsökning gör jag för att ta reda på eventuella fel med bilen. Ibland hittar jag saker som behöver åtgärdas och som ligger utanför den offert som kunden har fått. Då får jag ta kontakt med kunden och prata om det.”

 

Varför trivs du med ditt yrke?

”Jag gillar bilar och jag tycker om att lösa andras problem. Jag tycker att mitt yrke är intressant eftersom jag lär mig något hela tiden. Det är något av en utmaning och det gillar jag.”

Informationen är framtagen via bilproffs.se





Hörby Yrkesgymnasium AB | Metallgatan 11 | 24235 Hörby | 0721729121 | info@hyg.se