Välkommen till

Hörby Yrkesgymnasium

Ett fristående gymnasium i hjärtat av Skåne!

Kontakt

Kontakta oss på tel 0721-72 91 21

Hitta din utbildning här:

anläggning
Anläggningsfordon

Inom inriktningen Anläggningsfordon på Bygg- och Anläggningsprogrammet får du lära dig om markarbeten. Det handlar bland annat om schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete. Du får också kunskaper om trafik och ballast, det sten- och grusmaterial som bland annat ingår i betong.

Utbildningen förbereder för arbete och eget företagande inom byggnation och anläggning. Du får lära dig vad det innebär att bygga på ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart sätt.

 

LÄS MER
lackering kaross
Karosseri och lackering

Inriktningen Karosseri och lackering på Fordonsprogrammet ger dig kunskaper i lackering av fordon samt diagnostik och reparation av karosserier.

Utbildningen kan leda till arbete som bilskadereparatör eller billackerare eller fortsatta studier på yrkeshögskola.

Karosseri och lackering finns även som lärlingsutbildning med minst hälften av undervisningen förlagd till arbetsplatser. Karosseri och lackering finns även som Programinriktat individuellt val och som Yrkesintroduktion.

 

LÄS MER
transport
Transport

Inom inriktningen Transport på Fordonsprogrammet behandlas förflyttning av gods med hjälp av fordon och hantering av gods på lager och i terminal.
Du får lära dig att använda datorer och datasystem på det sätt yrket kräver.

Utbildningen ger dig kunskaper inom trafikkunskap, transportsystem och logistik.

Inriktningen kan leda till arbete som yrkesförare eller fortsatta studier på yrkeshögskola

 

LÄS MER

personbil
Personbil

Inom inriktningen Personbil på Fordonsprogrammet behandlas fordons funktion och konstruktion samt diagnostik, reparation och service av fordon.

Inriktningen Personbil ger dig kunskaper inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon.

Utbildningen kan leda till arbete som personbilsmekaniker eller fortsatta studier på yrkeshögskola.

Personbil finns även som lärlingsutbildning med minst hälften av undervisningen förlagd till arbetsplatser.

 

LÄS MER

Läs mer om vår körkortsutbildning > > >