Om skolan

Hörby Yrkesgymnasium

Historik och visioner

Kontakt

Kontakta oss på tel 0721-72 91 21

Den 12 juni 2014 tog 39 glada ungdomar studenten på Hörby Yrkesgymnasium. Då hade vi varit igång i tre år och detta var första gänget som tog studenten på HYG. Glada gick de flesta ut med sin Yrkesexamen och många hade också arbete som väntade. Några fick också arbete där de tidigare praktiserat när de varit ute på APL – arbetsplatsförlagt lärande.

HYG är en gymnasieskola som specialiserat sig på yrkesprogram och riktar sig särskilt till de som vill utbilda sig inom anläggnings- och transportbranschen eller inom personbilsmekanik.

Vi har all utbildning samlad i de nyrenoverade lokalerna i centrala Hörby. Utbildning sker antingen i fordonsverkstad, bygghall, i klassrummen eller ute på vägarna – allt beroende på vilket yrke man valt att utbilda sig till.

Långt innan studenten 2014 fanns det planer på att starta en gymnasieskola i Hörby och den 4 oktober 2010 grundades HYG av Peter och Lena Svärd. Efter många år i skolans värld fanns en vision om att skapa en skola där eleven är i centrum, där unga får chansen att lyckas efter sina egna förutsättningar, där de får utbilda sig och få kunnighet inom sitt valda yrkesområde men också att växa in i vuxenrollen och att lära sig att ta ansvar, både för sig själv som individ men också för sina studier. Samtidigt vill man också att alla ungdomar ska få chansen till utbildning – en chans att kunna få ett yrke i sitt vuxna liv.

Att alla ungdomar har rätt till en utbildning och en chans att kunna försörja sig som vuxen har växt fram som ett signum och motto för HYG.