Introduktionsprogram

– Programinriktat val

– Yrkesintroduktion

Kontakt

Kontakta oss på tel 0721-72 91 21

Fattas du något betyg och är inte behörig till ett yrkesprogram? Det finns ändå möjlighet att kunna nå ditt mål och drömyrke. Läs mer om våra två introduktionsprogram nedan.

 

Våra introduktionsprogram

Vi har två olika introduktionsprogram, programinriktat val och yrkesintroduktionen. Gemensamt för båda är att vi börjar din utbildning med ett möte där vi diskuterar kring dina studier och upplägg. I huvudsak försöker vi följa den ordinarie undervisningen som ligger på yrkesprogrammet men i de ämne du saknar behörighet för gymnasiet diskuterar vi upplägg och hur du ska läsa dessa. Normalt har man undervisning på grundskolenivå i de ämne man saknar och när man blir klar går man över till gymnasienivå.

Programinriktat val

Programinriktat val är till för dig som saknar behörighet till ett nationellt program men som samtidigt inte är så långt ifrån att bli behörig. Syftet är att du ska bli behörig till ett nationellt program och vi diskuterar detta vid ett första möte – vad ditt mål är och hur du ska nå dit.

Det finns vissa krav för att du ska vara behörig att söka hit. En av punkterna nedan måste du uppfylla:

  • svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och matematik samt tre andra valfria ämnen
  • svenska (eller svenska som andraspråk), matematik och fyra andra valfria ämnen
  • svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och fyra andra valfria ämnen.

Hos oss kan du läsa programinriktat val mot antingen Bygg- och anläggningsprogrammet eller mot Fordon- och transportprogrammet.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktionen är för dig som brinner för ett yrke men som saknar behörighet till yrkesprogram eller programinriktat val. På yrkesintroduktionen får du möjlighet att läsa in så du blir behörig till ett yrkesprogram eller att få yrkeskunskaper så du kan fortsätta i ett kommande yrkesliv.

Vid ett första möte diskuterar vi dina mål och drömmar och hittar ett upplägg för dina studier. Vi planerar yrkesintroduktionen på ett år och under det året arbetar vi för att du ska gå från yrkesintroduktion till antingen programinriktat val eller till ett yrkesprogram.

Hos oss kan du läsa yrkesintroduktionen mot antingen Bygg- och anläggningsprogrammet eller mot Fordon- och transportprogrammet.

Det finns bra busskommunikationer från större delen av Skåne.
Från busstationen tar det mellan 5-10 minuter att gå till skolan.