SKOLAVSLUTNING

Skolavslutning för årskurs 1&2 är tisdag 4 juni. Vi börjar i vanlig tid och håller på till lunch, c:a kl 12
Student är fredag 7 juni med utspring kl 13:00. Samling klockan 11:00 för frukost i Bygghallen