Om skolan

Lunch

Kontakt

Kontakta oss på tel 0721-72 91 21

Under det kommande läsåret kommer lunch att serveras på skolan.