En dator till varje elev

Egen dator

Chromebook

Kontakt

Kontakta oss på tel 0721-72 91 21

Satsningen på en dator till varje elev ska utveckla och förbättra elevernas möjligheter att nå målen i de olika kurserna i elevens gymnasieutbildning.

En hög datortillgänglighet påverkar elevernas skolresultat positivt när det gäller att fånga upp och framgångsrikt utveckla kreativitet och innovationsförmåga för livslångt lärande.

När varje elev har tillgång till en egen dator kan de tillsammans med läraren använda nya effektiva arbetsformer och metoder för att utveckla sin digitala kompetens. Med en egen dator får alla elever likvärdiga förutsättningar och det blir också lättare att individanpassa undervisningen.

Skolans mål:

  •  Förbättra elevernas studieresultat och måluppfyllelse
  •  Utveckla skolans lärmiljö
  •  Öka elevernas vilja och lust att lära
  •  Förbättra elevernas och pedagogernas digitala kompetens
  •  Öka möjligheterna för en likvärdig skola