Fordon- och transportprogrammet

Inriktning Karosseri & Lackering

Kontakt

Kontakta oss på tel 0721-72 91 21

För få väljer att utbilda sig! Som lackerare är chanserna goda till jobb efter du tagit studenten. Det finns mycket jobb men allt färre utbildar sig inom yrket. Bedömningen blir att det finns goda chanser för dig att få jobb när du tagit studenten. Vill du läsa mer om hur arbetsmarknaden ser ut kan du läsa på Yrkeskompassen.

Vår utbildning
Utbildningen är 3 år och syftar till att ge dig grundläggande kunskaper som lastbilsförare och yrket. Första året läser du de programgemensamma kurserna på karaktärssidan samt en hel del gymnasiegemensamma ämnen. Vi har lagt större delen av de gymnasiegemensamma kurserna i årskurs 1 för att du ska kunna fokusera mer på ditt kommande yrke under de sista 2 åren.
Under år 2 och 3 fullgör du din utbildning ute på ett företag och är endast inne på skolan för de gymnasiegemensamma ämnena.
Under åk 2 får du välja inriktning mot antingen lackering eller karosseri.

APL-plats idag är:

PE-Lack

Hos oss får du:
– Truckkort.
– Isocyanat-undersökning.
– Möjlighet att läsa högskolebehörighet (Sv2, Sv3, En 6).
– Utbildning ute på företag.
– Trygghet och en vi-känsla.
– Engagerade och kompetenta lärare.
– Verktyg för att fullgöra din utbildning.
– Stöd och/eller hjälp av specialpedagog.
– Teambuildning i början av årskurs 1.
– Hjälp med B-körkort.

För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på ett bra sätt vill vi att du:
– Är beredd att ta ansvar för dina studier och alltid arbeta efter din bästa förmåga.
– Är med och påverkar din situation.
– Följer de ordningsregler som finns på skolan och som elevrådet är med och tar fram:
– Respekterar rökförbudet på skolområdet.
– Respekterar mobilförbud under lektionstid.
– Kommer i tid till dina lektioner. Sena ankomster skapar både problem med närvaro, CSN och arbetsro.
– Har med dig ditt arbetsmaterial till lektionen.
– Tänker på den gyllene regeln – Behandla andra såsom du själv vill bli behandlad.

Det finns bra busskommunikationer från större delen av Skåne.
Från busstationen tar det mellan 5-10 minuter att gå till skolan.