PERSONAL

Huvudman/VD
Peter Svärd
peter.svard@hyg.se

Rektor
Camilla Rosenqvist
camilla.rosenqvist@hyg.se

 

Speciallärare i svenska, engelska och matematik
Lärare i naturkunskap
Lena Svärd
lena.svard@hyg.se

Lärare i matematik & samhällskunskap
Sofia Sandberg
sofia.sandberg@hyg.se

 

Transportlärare
Martin Sködt
martin.skodt@hyg.se

Lärarassistent transport
Sofie Dahlström
sofie.dahlstrom@hyg.se

Fordonslärare
Andreas Axelson
andreas.axelsson@hyg.se

 

Maskinlärare
Thea Rogersdotter Andersson
thea.rogersdotter@hyg.se

Maskinlärare & lärare bygg År 1
Peter Axelsson
peter.axelsson@hyg.se

 

Lärarassistent år 1
Sara Svärd
sara.svard@hyg.se

 

Elevhälsa

SSK: Lena Pålsson

lena.palsson@hyg.se