2020-11-09

Med anledning av den ökande spridningen i Skåne av Covid 19

Under måndagen beslutades att Hörby Yrkesgymnasium övergår till 50% distansundervisning med start torsdag 12 november. Beslutet gäller tills vidare men kan komma att ändras beroende på samhällssituationen. Mer information för vårdnadshavare och elever går inom kort att läsa på Abbum.

 

2020-03-17

Med anledning av Covid 19

I samband med presskonferens i morse framkom från regeringen och folkhälsomyndigheten att man rekommenderar gymnasieskolor att stänga sin verksamhet på skolan och bedriva distansundervisning via olika medier.

Hörby Yrkesgymnasium ämnar följa regeringens beslut om rekommendation att bedriva distansundervisning. Exakt hur undervisningen ska genomföras kommer att bli klarlagt under veckan det är därför viktigt att både elev och vårdnadshavare kontrollerar hemsida samt Abbum varje dag. På Abbum finns information till vårdnadshavare under Hörby Yrkesgymnasium – Information. Vi vet inte heller hur långvarigt detta kommer att bli vilket innebär att vi idag inte kan ge besked om exakt hur skolgången kommer att se ut när ordinarie undervisning kommer igång igen.

I dagsläget gäller följande:

  • Information kring vad du ska göra i de gymnasiegemensamma ämnena kommer att läggas upp på Abbum under respektive kurs. Här kommer det att framgå vad som ska göras och vid vilka tillfällen det ska göras. Det innebär att du behöver kontrollera Abbum varje dag. På respektive kurs kommer det också att komma information kring eventuellt videosamtal och genomgångar. Det är därför viktigt att du loggar in och kontrollera vad som står.
  • Information kring vad du ska göra teoretiskt i dina karakatärskurser kommer att läggas upp på Abbum under respektive kurs. Här kommer det att framgå vad som ska göras och vid vilka tillfällen det ska göras. Det innebär att du behöver kontrollera Abbum varje dag. På respektive kurs kommer det också att komma information kring eventuellt videosamtal och genomgångar. Det är därför viktigt att du loggar in och kontrollera vad som står
  • Information kring de praktiska momenten som du ska göra, ex övningsköra, maskinkörning etcetera återkommer vi till. Under resterande del av veckan är det dock ingen praktisk verksamhet i skolans lokaler.
  • Avseende APL – i den mån företag bedömer att elev fortfarande kan vara på APL-plats är det vår bedömning att så ska ske för att elev inte ska missa för mycket av sin praktiska utbildning.

Det är viktigt att fortsättningsvis se till så du löpande får information kring vad som gäller. Logga in på Abbum varje dag för att ta del av information dels allmän information dels kring information i respektive kurs.

 

__________________________________________

 

2020-03-13

Med anledning av Covid 19

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns idag, ur ett smittskyddsperspektiv, ingen anledning att friska elever, oavsett om de kommer från en resa eller ej, ska stanna hemma från skolan.

Under pressträff med Skolminister Anna Ekström (12/3) angavs också skäl till att Sverige inte stänger sina skolor i dagsläget. Åtgärder förbereds dock ifall ett sådant beslut måste tas i ett senare skede. I nuläget väntas regeringen ta beslut vilket rör skolan såtillvida att huvudmän själv kan fatta beslut om stängning samt på vilket sätt elever i det läget ska ta igen eventuell missad undervisning.

Hörby Yrkesgymnasium ämnar i dagsläget följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om att tills vidare ej stänga skolan. Skulle Hörby Kommun fatta ett annorlunda beslut är det möjligt att även Hörby Yrkesgymnasium följer deras beslut men Hörby Yrkesgymnasium är dock inte tvingade att så göra. Skulle Region Skåne eller Regeringen fatta beslut om nedstängning av skolor i regionen eller landet kommer Hörby Yrkesgymnasium givetvis att följa detta beslut. Det kan dock ske med kort varsel varför det är viktigt att ni själv också är uppdaterade på nyhetsflödet. Information kring hur skolarbetet då ska genomföras kommer i senare information.  Om Hörby Kommun beslutar att stänga sina skolor kommer vi att återkomma med information kring hur vi agerar.

För att säkerställa att information når ut till elever och vårdnadshavare vill vi uppmärksamma er på att dels kontrollera vår Facebooksida, dels besöka hemsidan där information kommer att ges samt kontrollera så era kontaktuppgifter är uppdaterade på Abbum så vi kan kontakta er främst via sms och mejl med information gällande kommande uppdateringar.

Giltiga skäl till att inte gå i skolan är om man är sjuk eller har försatts i hemkarantän. Om du som elev eller vårdnadshavare känner oro inför att ditt barn ska gå till skolan hänvisar vi er dels till nedanstående länkar som redogör för bedömningsläget i Sverige samt till vår skolhälsovård. Du når vår sjuksköterska på mejl: lena.palsson@hyg.se eller på telefonnummer: 0709-784675. Vi rekommenderar dock att ni i första hand mejlar.

Viktigt att tänka på i förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner:

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
  • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.
  • Om du känner dig sjuk eller uppvisar minsta symtom på sjukdom ska du stanna hemma

Viktiga länkar:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/coronaviruset-covid-19—information-till-skolor-och-forskolor

https://www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-03-08-med-anledning-av-coronaviruset.html

 

Peter Svärd

VD

Hörby Yrkesgymnasium